Nakladatelství PŮDORYS

kabbala - posvátná geometrie - astrologie - alchymie

Nakladatelství Půdorys
Dykova 1118/23
101 00 Praha 10
mob.: +420 736 537 661
e-mail: pudorys@seznam.cz

O nás

bylo založeno v roce 1991 (vydavatelské oprávnění MK ČR č.j. 5657/91 ze dne 5. 3. 1991)

IČO: 16473469
DIČ: CZ5507151265

Původním záměrem bylo vydat jen Sefer Jeciru - Knihu Utváření se čtyřmi výkladovými díly. Postupně se však nakladatelská působnost Půdorysu rozšířila
i na další oblasti, takže v dnešní době se zabývá kromě kabbaly a posvátné geometrie i astrologií, alchymií a okrajově magií, tedy čtyřmi základními odvětvími hermetismu.

Uvedené knihy můžete objednávat přímo u vydavatele:

mob.: +420 736 537 661
e-mail: pudorys@seznam.cz

životopis nakladatele a autora Ladislava Moučky

author and publisher Ladislav Moučka biography

DISTRIBUCE KOSMAS
http://www.kosmas.cz/kontakt.asp

______________________________________________________________

Kamenný památník Stromu života na vrchu Dymník u Rumburka

foto Jan Chramosta - celkový pohled

Foto z neformálního setkání na Dymníku, Jan Chramosta

Jak z našeho základního prohlášení víte, bylo nakladatelství Půdorys původně založeno vlastně jen k vydání hebrejského spisu Sefer Jeciry - Knihy Utváření a čtyř výkladových dílů tohoto kabbalistického textu:

1. SEFER JECIRA PRAŽSKÁ
2. CESTA POUŠTÍ - SEFER JECIRA A TAROT
3. POSVÁTNÁ GEOMETRIE ANEB ZROZENÍ HVĚZDY
4. ŠEST DNŮ STVOŘENÍ - SVĚTLO SVĚTA BERIAH
5. 72 TALISMANŮ MERKURSKÉ SFÉRY

Komplet těchto pěti knih byl uložen do společného pouzdra a dostal název

PĚT KNIH O KABBALE A POSVÁTNÉ GEOMETRII.

Jak je patrné z názvu pentalogie jde v ní o geometrické pojetí kabbaly.

Ale proč toto opakování? Na základě Pěti knih o kabbale byl v Severních Čechách na vrchu Dymník nad Rumburkem navržen a vztyčen mohutný kamenný památník v půdorysném uspořádání tvaru Stromu života, jak o něm pojednává Sefer Jecira. Tato stavba, a činnosti s tím spojené, si vyžádaly dva roky práce.

článek s ilustracemi ke stažení zde

vydavatelské oprávnění MK ČR č.j. 5657/91 ze dne 5. 3. 1991; IČO: 16473469