Nakladatelství PŮDORYS

kabbala - posvátná geometrie - astrologie - alchymie

Nakladatelství Půdorys
Dykova 1118/23
101 00 Praha 10
mob.: +420 736 537 661
e-mail: pudorys@seznam.cz

Sefer Jecira

SEFER JECIRA - PRAŽSKÁ

LADISLAV MOUČKA

Formát A4, pevná šitá vazba
ISBN 80-86018-10-5

ROZEBRÁNO


Sefer Jecira - Kniha Utváření
je jedním ze základních pilířů kabbaly. Obsahuje hebrejský text a překlad. Dále dvě verze popisu dvaatřiceti cest moudrosti kabbaly, souběh Sefer Jeciry s prvními třemi kapitolami Mojžíšovy Genesis
a v závěru jejich úplné splynutí. Bez znalosti Sefer Jeciry nelze na poli kabbaly v podstatě dosáhnout žádného výsledku. Pod jejím zdánlivě jednoduchým obsahem je skryta velkolepá syntéza náboženských a hermetických nauk provázející člověka na jeho cestách za poznáním božích tajemství.

Upozornění: hebrejský text, překlad a kompletní výklad Sefer Jeciry je obsažen v knize NACHAŠ - HAD MOJŽÍŠOVY KNIHY GENESIS. Knihu je možné objednat v Nakladatelství Půdorys.

vydavatelské oprávnění MK ČR č.j. 5657/91 ze dne 5. 3. 1991