Nakladatelství PŮDORYS

kabbala - posvátná geometrie - astrologie - alchymie

Nakladatelství Půdorys
Dejvická 30
160 00 Praha 6
mob.: +420 736 537 661
e-mail: pudorys@seznam.cz

72 talismanů

72 TALISMANŮ MERKURSKÉ SFÉRY

LADISLAV MOUČKA

Formát A4, pevná šitá vazba, 84 ilustrací
ISBN 80-86018-09-1

PRODEJNÍ CENA 358 Kč


Tato kniha geometrickou cestou popisuje vznik merkurské sféry - "planiny" v níž vládne dvaasedmdesát geniů kabbaly. Obsahuje také dvaasedmdesát volacích znaků geniů a srozumitelný způsob jakým je sestavit do třiceti šesti párů v nichž vystupují v procesu stvoření. Dále jsou zde v hebrejštině, latině a češtině verše žalmů nutných k jejich evokaci. Práce též obsahuje vysvětlení pravděpodobného rytmu jména Božího JHVH a předpokládaný rozsah působnosti jednotlivých geniů. V závěru je na několika případech rozpracován geometrický postup konstrukce talismanů a způsob jejich praktického využití.

vydavatelské oprávnění MK ČR č.j. 5657/91 ze dne 5. 3. 1991