Nakladatelství PŮDORYS

kabbala - posvátná geometrie - astrologie - alchymie

Nakladatelství Půdorys
Dejvická 30
160 00 Praha 6
mob.: +420 736 537 661
e-mail: pudorys@seznam.cz

5 knih

PĚT KNIH O KABBALE
A POSVÁTNÉ GEOMETRII

LADISLAV MOUČKA

Komplet Pěti knih o kabbale a posvátné geometrii má celkem 22 kapitol, 520 stran a 462 ilustrací. Všechny knihy jsou vytištěny na kvalitním 120 g papíru.

ROZEBRÁNOSoubor pěti knih uložených ve společném pouzdru:

Všechny díly na sebe logicky navazují a postupně řazenými geometrickými kroky podávají výklad vnitřní osnovy Sefer Jeciry - Knihy Utváření, která, jak se zdá, podává prastarou, ústně předávanou tradici nazývanou kabbala.
Kabbalisté se zmiňují o universální řeči - ptačím jazyku, který je lidskými slovy nesdělitelný. Existuje-li tento jazyk - a je dostatečné množství důkazů k tvrzení, že ano - pak jen geometrie chápaná v symbolické rovině může jako jediná být jeho abecedou a písmem.
Autor se při své práci snažil vždy přibližovat ke zkoumanému předmětu tak, aby jej mohl pochopit i ten, kdo se touto problematickou zabývá jen krátký čas a pomohl tak badateli zkrátit mnohaleté hledání.

vydavatelské oprávnění MK ČR č.j. 5657/91 ze dne 5. 3. 1991