30.11.1984: Jobs se pokouší odstranit Sculleyho z Apple

Image doesn't exist
Foto: Gandalf

Steve Jobs nabyl přesvědčení, že John Sculley není vhodným ředitelem pro Apple a tak se pokusil o vnitro-firemní převrat. Využil jeho cesty do Číny a chtěl mezi tím vyjednat se správní radou propuštění Sculleyho. Mimo jiné se snažil proti němu použít neúspěch s reklamou Lemmings vysílanou tentýž rok při Super Poháru.

Sculley se považoval za Jobsova mentora a byl přinucen jej vystrčit ze společnosti, kterou Jobs založil. Jobs byl sice stále členem správní rady a vlastnil 15% Apple, ale neměl nic na starosti. Jeho kancelář byla v téměř opuštěné budově.

Jobs nepřijal své zařazení/nezařazení do dějů ve společnosti a začal konspirovat se členy správní rady aby získal kontrolu na Sculleym. Začal mluvit s hlavními představiteli Apple a chtěl získat jejich podporu. Gassée a Jobs spolu nikdy moc dobře nevycházeli, takže to byla také poslední osoba se kterou Jobs mluvil. Gassée okamžitě prozradil Scullemu Jobsův plán, když byl Sculley na návštěvě Číny s vice-premiérem. Sculley zrušil obchodní cestu a vrátil se do Apple, kde 10. dubna 1985 svolal správní radu.

Sculley byl naštvaný na Jobse za jeho čin neloajality a hlouposti. Takové pletichaření se v Pepsi nikdy nedělo. Lidé zde byl velmi soutěživí, ale vždy upřímní ve svých ambicích. Kromě toho, Jobs věděl, že Sculley chtěl v roce 1987 odstoupit (pět let poté co přišel do Apple). Sculley byl tak naštvaný, že začal Jobsovi nadávat dětskými nadávkami.

Nakonec Jobs vyzval Sculleyho, aby dovolil správní radě rozhodnout, kdo bude vést Apple. Tvrdí se, že Sculley přitlačil správní radu ke zdi tvrzením "Buď Steve Jobs nebo já". Správní rada hlasovala nakonec ve prospěch Sculleyho a Jobs byl přinucen odejít z Apple. Je možné, že po svém oznámení odchodu do tisku, očekáva,l že se ho tisk zastane a přinutí zůstat, v každém případě tento plán nevyšel. Jobs zakládá společnost NeXT. Nejdříve to vypadalo, že NeXT dostane licenci na software Macintosh, později se obě společnosti vzájemně žalovaly, i když nakonec dosáhly mimosoudního vyrovnání.

 

Změna barev | Autorská práva | Kontakt | Podpora | RSS kanály
© 2006 Gandalf, Design by Mirek
Creative Commons License