Verze souborů

Image doesn't exist
Foto: Gandalf

V Mac OS X 10.7 se místo tradičního "Uložit" (Save) nebo "Uložit jako" (Save as) setkáme pouze s jedinou položkou "Uložit verzi" (Save a Version). Pochopitelně pouze u aplikací, které tuto funkci podporují - například nový TextEdit. Verzí se v tomto případě rozumí otisk dokumentu v čase, nikoliv zvláštní soubor. Místo znečišťování souborového systému zvláštními verzemi souborů, změny jsou nahrány dovnitř jako interní verze, společně s časovým razítkem kdy byl uloženy. To dovoluje uživateli odvolat prakticky jakékoliv změny v dokumentu a obnovit tak předchozí stav.

Google Docs nabízí podobnou funkci implementovanou jako "undo stack". Uživatelé mohou obnovit předchozí revizi nebo zobrazit (a kopírovat data) z předchozí verze dokumentu.

Podle všech známek to vypadá, že Mac OS X Lion nabízí podobnou funkci, postavenou na předchozí práci pro iOS. Applovské iWork aplikace pro iPad (Pages, Keynote a Numbers) dovolují uživateli provést sérii undo operací dokonce i po uzavření a znovuotevření souboru, což indikuje vlastnost aplikací uložit každou změnu při práci uživatele, takžé každá úprava může být odvolána v jakémkoliv bodě v budoucnu.

V Mac OS X 10.7 jsou souborové Verze prezentovány podobným rozhraním jako Time Machine, zobrazí současnou verzi dokumenutu, společně s historickou časovou osou změn, které byly uloženy jako Verze (ať již manuálně nebo pomocí funkce Auto Save, která je nastavena na uložení každou hodinu nebo kdykoliv otevřete dokument a začnete psát.)

Verze oproti Time Machine

S verzemi, uživatelé mohou jít zpět v čase a obnovit předchozí stav dokumentu, jako by uložili novou kopii a současně udrželi zálohy všech změněných souborů. Podobně jako u Time Machine, Verze ukládají pouze změny v dokumentu, takže se vyhýbají duplicitním datům, které změněny nebyly.

Na rozdíl od Time Machine, Verze ukládají všechny změny do lokálního souboru, čímž zabraňují nepořádku v souborovém systému a potřebě přístupu k Time Capsule nebo jinému externímu disku se zálohou.

Verze se také liší od Time Machine v tom, že uživatelé nejsou omezeni pouze na restore předchozí verze. Můžete si vybrat kterýkoliv z uložených verzí dokumentu, okopírovat z nich co potřebujete a vložit jej do nového dokumentu.

Celá funkce Verze spíše připomíná "Předchozí verze" (Previous versions/ Shadow Copy) funkci Windows, kterou uživatelé často porovnávají s Time Machine. Velkým rozdílem je však stejně jako u Time Machine - příjemné vizuální rozhraní.

Verze a integrace s Time Machine

Funkce Shadow Copy u Windows je ve skutečnosti zaměřena na vytvoření otisku celého disku pro účely zálohování. Uživatelé nemohou spustit vytvoření nové verze individuálního souboru ve Windows. Verze jsou tak zcela něco jiného. Jedná se o něco jako souborový systém s verzemi, který pracuje jako Time Machine, ale pouze lokálně a na vlastní riziko uživatele.

To také umožňuje rychlejší spuštění Time Machine, protože uživatelské rozhraní Time Machine může přistupovat k lokálním otiskům mezi jednotlivými zálohami, něco jako "instantní Time Machine", který pracuje pouze lokálně.

Před Mac OS X 10.7, Time Machine dovoloval pracovat pouze tehdy, když jste měli přístupný externí/síťový disk. Nyní se může otevřít okamžitě s přístupem k lokálním otiskům. Pokud máte jako lokální otisky, tak zálohu, Time Machine vám dovolí prohlížet obojí. Záloha time machine se projevuje zelenou značkou v časové ose.

Auto Save a integrace s Verzemi

V aplikacích, které jsou upraveny pro Mac OS X, jako například TextEdit již nenajdete červenou značku u dokumentu, protože se dokumenty ukládají automaticky. Když se aplikace ukončí, dokument je uložen, avšak stejně jako u iOS se to nedělo vždy. Pokud aplikací spadne, nové změny nejsou vždy uloženy. To by se však mělo upravit během vývoje. TextEdit také v beta verzích nepracoval správně s bundle soubory (složky, které se tváří jako soubory)

Místo červeného puntíku označujícím, že soubor není uložen se objevuje v pravém horním řádku nabídka, která  indikuje, že soubor byl upraven od poslední uložené verze. Tato nabídka dovoluje zamknout dokument a ochránit ho před dalšími změnami.

Pokud se pokusíte udělat změny v uzamčeném dokumentu, jste požádání o odemčení souboru, aby se změny mohly ukládat do dokumentu jako nová verze nebo alternativně, můžete si vybrat příklad "Duplikovat" (Duplicate), který překopíruje dokument a ponechá původní dokument nezměněn.

Uživatelé kteří přijali dokument od jiného uživatele a pak jej uložili pod novým jménem kvůli izolování změn mohou nyní odemknout soubor a duplikovat pro vytvoření dvou zvláštních dokumentů. Alternativně, dokumenty mohou být jednoduše upravovány s více interními verzemi, a dovolit tak porovnávat předchozí verze dokumentu.

Soubory ve složce Downloads jsou automaticky uzamčeny operačním systémem. Uživatel je požádán o manuální odemčení nebo překopírování souboru do příslušného místa na disku, kde se souborem bude možné dále pracovat. Soubory mohou být také uzamčeny dva týdny po poslední změně, kvůli zabránění neúmyslným změnám při otevírání a čtení dokumentu.

Nabídka umožňuje uživateli také obnovit dokument na poslední uloženou verzi nebo prohlížet všechny verze uložené v dokumentu pomocí rozhraní podobnému Time Machine.

 

Změna barev | Autorská práva | Kontakt | Podpora | RSS kanály
© 2006 Gandalf, Design by Mirek
Creative Commons License