Spotlight

Image doesn't exist
Foto: Gandalf

Se Spotlight můžete nalézt cokoliv na vašem počítači tak rychle, jak jste schopni psát: soubory, emaily, kontakty, obrázky, kalendářové položky či aplikace. A protože je to vestavěná funkce do operačního systému Mac OS X, výsledky vyhledávání jsou aktualizovány ihned jakmile se změní soubory.

Historie a vývoj Spotlightu

Spotlight byl představen v červnu 2004 na Apple WWDC jako funkce systému Mac OS X 10.4, který vyšel v dubnu 2005. Od těch dob se Spotlight stále vyvíjel. Mac OS X 10.5 (Leopard) mu přidal do vínku podporu boolean operátorů AND, OR a NOT. GUI v Tygrovi bylo trochu jiné než v Leopardovi, protože až v Leopardovi se plně integrovalo do Finderu. V Leopardovi získal Spotlight spojence v technologii Quick Look, která značně zlepšila schopnosti Spotlightu prezentovat své vyhledané výsledky. V Leopardovi je také možné použít Spotlight jako kalkulačku, zadáním výpočtu (např. 2 + 1)

Spotlight se dostal také do íPhone OS. Poprvé byla tato funkce oznámena v 17. března 2009, v červnu 2009 byla již součástí iPhone OS 3.0.

Mac OS X 10.7 přinesl následující novinky:

 • Podporu drag & drop z nabídky spotlightu - je možné přenášet položky z vyhledaných výsledků, takže je možné tak snadno odeslat dokument emailem atp.
 • Spotlight ukazuje náhled nalezené položky v Quick Looku
 • Spotlight umožňuje předat vyhledávací řetěžec Safari a prohledat tak internet, případně Wikipedii

Reklama Apple na Spotlight

Aby Apple v krátkosti představil technologie operačního systému, připravil stránku, která heslovitě ukazuje základní prvky technologie. V této kapitole se tedy seznámíme s těmito prvky, protože obsahují opravdu základy toho, co tato technologie umí. Později se na ně podíváme podrobněji.

Přestaňte hledat, začněte nacházet

Spotlight je velmi rychlá vyhledávací technologie zapracovaná do Mac OS X, která umožňuje nalézt přesně to co hledáte, dokonce i tehdy když nevíte kde hledat. Pro pohodlnost byla umístěna přímo do nabídky Mac OS X. Hledání Spotlight vám umožní hledat okamžitě při začátku psaní a zapracovává do výsledku nejen soubory a složky, ale také dokumenty v Mailu, kontakty v Address Booku, iCal kalendáře, položky v Systémových předvolbách, aplikace a dokonce i slovníkové definice. Hledání Spotlight není omezeno jen na váš počítač, můžete prohledávat také jiné počítače v síti.

Potřeba rychlosti

Spotlight umožňuje zobrazení tak rychlých výsledků proto, že indexuje na pozadí soubory v počítači, takže nikdy nepocítíte zdržování nebo zpomalování. A když provedete změnu, jako přidáte nový soubor, email nebo kontakt, Spotlight aktualizuje svůj index, takže hledání bude vždy aktuální k dané chvíli.

Chytré hledání

Když hledáte se Spotlightem, prakticky přistupujete k neustále se měnícímu indexu, který vidí všechny metadata uvnitř podporovaných souborů - "co, kde a kdo" každého kousku informace uloženého na vašem Macovi - včetně typu obsahu, autorovi, editační historie, formátu, velikost a mnoho dalších podrobností. Většina typů dokumentu, včetně MS Wordu, Adobe Photoshopu či emailu, již obsahuje bohaté metadata. A protože Spotlight indexuje stejně dobře i obsah, vyhledané výsledky zahrnují to co je uvnitř souboru nebo dokumentu, nejen titulek. Když klepnete na dokument, dostanete se okamžitě do místa v příslušném dokumentu s vyznačeným vyhledávaným textem.

Chytrá organizace

Díky rychlosti a flexibilitě Spotlightu, můžete objevit nepočítaně nových cest pro organizaci vašich souborů. Můžete uložit výsledky hledání jako Smart složku, která se automaticky aktualizuje po přidání, změně nebo odstranění dokumentu z Maca. Chytrá složka obsahuje soubory seskupené podle vyhledávacích kritérií, místo fyzického místa, takže se stejný soubor může objevit ve více chytrých složkách bez nutnosti přesunou originální soubor v systému. Není třeba duplikovat, přesouvat nebo aktualizovat soubory: Smart složky Spotlight je umí organizovat za vás.

Je to v Mailu

Kromě Finderu, vyhledávací technologie Spotlight je vestavěna do dalších aplikací v Mac OS X: Mail, Address Book, iCal, Systémové předvolby, Preview a dokonce i Safari. Nezávisle na tom, kterou aplikaci hledáte, výsledky se objeví okamžitě po napsání prvních pár písmen. Hledání je možné přizpůsobit. V Mailu například můžete hledat v označených mailboxech nebo ve všech či jen v individuálních polích (To:, From:, Subject:) či celé zprávě. V Address Booku, můžete hledat celý seznam nebo individuální skupiny.

Podrobněji o Spotlight technologii

Spotlight trochu rozvlnil historii operačních systémů. Léta lidé mluvili o souborovém systému, který bude rychlý a jednoduchý jako prohledávání webu s meta daty, které umožní přesnější hledání. (No, takový systém zde již byl na mainframech, kde všechny soubory byly jednoduše uloženy v databázi. Bohužel IBM se tento systém nepodařilo prosadit a dokonce musela uměle dodávat "databázovou aplikaci", aby zákazníci měli dojem, že pracující s aplikací a ne přímo se souborovým systémem.) Nicméně operačním systémům trvalo dlouho, než přišly s nějakým řešením. Mac OS X 10.4 - Tiger byl prvním opravdu velkým operačním systémem, který obsahuje plně integrované, rychlé a efektivní hledání napříč soubory a systémy.

Spotlight není pouze připojen k operačnímu systému. Je to kompletní vyhledávací technologie, která je úzce integrovaná se základní částí OS: souborovým systémem. Pokaždé, když je vytvořen soubor, uložen, překopírován, přesunut nebo smazán, souborový systém automaticky zajistí, že soubor je správně zaindexován, katalogizován a je připraven k vyhledání - vše se děje na pozadí. Tyto možnosti jsou postaveny na již i jinak úžasných schopnostech žurnálového souborového systému HFS+.

Tyto funkce však nejsou k dispozici pouze koncovým uživatelům, ale také vývojářům. Široké pole vyhledávacích technologií umožňuje Spotlightu hledat soubory k zobrazení, pluginy k nahrání či data pro aplikaci. Bez omezení, bez limitů.

Součástí technologií Spotlightu je:

 • Databáze obsahující meta data a indexy obsahu, zcela integrované do souborového systému
 • Programátorské API, které je součástí CoreServices a Cocoa frameworků, které dovoluje dotazovat se na úložiště meta-dat a indexy obsahu
 • Sada importovacích plug-inů, které jsou používány pro publikování meta-dat a indexu obsahu s informací o souborech na souborovém systému
 • API pro moduly, které dovolí poskytovat meta-data a obsah pro indexaci dat aplikací třetích stran různých souborových formátů

Ale Spotlight je mnohem více než jednotlivé spolupracující technologie. Spotlight umožňuje nainstalovat novou aplikaci a mít možnost pracovat s dokumenty aplikace zcela jiným způsobem, který lépe vyhovuje vašim potřebám. Nemusíte totiž ukládat data podle projektů. Můžete si vytvořit Smart složku a zadat kritéria zde.

Co jsou to Meta data?

Meta data jsou zjednodušeně řečeno, data o datech. Poskytují popis dat obsažených v souborech jako výška, šířka, velikost, tvůrce, majitel autorských práv, titulek, editor, datum vytvoření a další. V praxi je těchto informací tolik, že je můžeme považovat obecně za meta data informace. Aby se v nich dalo orientovat často se k nim přiřazuje databázový klíč.

Některé části meta dat informací, jako datum změny, majitel a přístupová práva jsou drženy mimo soubor souborovým systémem a jsou přístupné různými mechanismy. Nejzajímavější informace o souboru je samozřejmě přímo v souboru samotném. Digitální fotoaparáty do nich umisťují informace jako expozici, jestli byl použit blesk, jaký se použil objektiv atd. Stejně tak další soubory psané jinými aplikacemi, obsahují velké množství meta dat (Včetně Adobe Photoshopu či MS Wordu).

Až dosud byly data pohřbeny v jednotlivých souborech, ve kterých se špatně hledalo. Spotlight tyto informace sbírá do své databáze a dovoluje jejich rychlé, snadné a hlavně efektivní vyhledávání. Databáze, která ukládá tyto informace se nazývá Spotlight Store.

Spotlight Store

Spotlight Sotre je databáze na úrovni souborového systému, která si udržuje informace o všech meta datech v souborech, stejně jako index jejich obsahu, přímo na souborovém systému. Jak je každý soubor kopírován, vytvářen, aktualizován či mazán, Spotlight zajišťuje že jak index obsahu, tak meta data store jsou aktualizovány.

Index obsahuje je sestavován optimalizovanou a vylepšenou verzí Search Kitu, technologie která byla zavedena s Mac OS X 10.3 Panterem. A optimalizovanou se nemíní jen trochu rychlejší. Search Kit je v Tygrovi 3x rychlejší u indexovaného obsahu a až 20x rychlejší než Panter u inkrementálního hledání.

Meta data store je na druhou stranu v Tygrovi kompletně nová databáze, která je navržena přímo pro unikátní požadavky meta dat informací. Interně je reprezentován každý soubor jako MDItem objekt, každý MDItem objekt obsahuje slovník různých meta-dat atributů, které jsou organizovány podle unikátních klíčů. Například:

 • kMDItemContentType - UTI umístění souboru
 • kMDItemKeywords - Sada klíčových slov přiřazených položce
 • kMDItemContentCreationDate - datum, kdy byl vytvořen obsah položky
 • kMDItemFSCreationDate - datum, kdy byl vytvořen soubor
 • kMDItemPixelHeight - výška obrázku nebo video rámečku
 • kMDItemAudioSampleRate - frekvence audio dat v Hz

Všimněte si, že tyto klíče jsou spíše abstraktním jménem než nějakým konkrétním formátem. To je proto, že různé souborové formáty mohou vyjadřovat stejná meta-data pomocí různých termínů. Normalizací těchto termínů do jednoho jmenného prostoru zjednodušuje vytváření jednoduchého hledání. Mac OS X 10.4 má definované velké množství klíčů pro práci s velkým množstvím typů meta dat.

A ještě jedna věc ke Spotlight Storu: Pro každý souborový systém (tedy "disk") je jen jeden obsahový index a jeden meta-data store. To umožňuje udržet obsahový index a meta data se soubory, ke kterým patří - což oceníte zejména, pokud používáte externí FireWire disk, který cestuje z Maca na Maca.

Metadata importer

V tuto chvíli již víme, jakým způsobem Spotlight ukládá informace a pracuje s nimi. Nicméně nějakým způsobem Spotlight musí tyto informace získávat. Jak již název kapitoly napovídá, způsob se nazývá Metadata importer. Sám o sobě, systémový Spotlight (V Mac OS X 10.4) je schopen získávat meta data informace z těchto souborových formátů:

 • JPEG, PNG, TIFF a GIF obrázky
 • MP3 a AAC audio soubory
 • QuickTime filmy
 • PDF soubory
 • MS Word a MS Excel dokumenty
 • iChat přepisy rozhovorů
 • Emailové zprávy
 • Kontakty Address Booku
 • iCal kalendářové soubory

Pokud však aplikace používá vlastní souborový formát, nebo nepodporovaný souborový formát, Spotlight bude potřebovat pomoc, aby souboru porozuměl. K tomu slouží metadata importer modul, který by měl být součástí aplikace. Tento modul by pak měl pomoci Spotlightu získávat potřebné informace. Každý meta data importer modul pak má obsahovat:

 • GUUID (globally unique universal id) - generováno nástrojem uuidgen z příkazového řádku
 • V Xcode se k tomuto účelu vytváří projekt u kterého se nastavuje Info.plist
 • Implementovanou metodu GetMetaDataForFile()

Matadata importer najedete v aplikačním balíku v Contents/Library/Spotlight. To dovoluje instalaci pomocí Drag & Drop a přitom stále máte možnost využívat Spotlight funkce pro dokumenty aplikace. Importer by měl být také co nejvíce efektivní, protože se spouští při každém vytvoření, aktualizaci a mazání souboru.

Které složky se prohledávají?

Mac OS X se Spotlightem indexuje a prohledává data v těchto složkách souborového systému:

 • Všechny domovské složky (lokální, síťová, stejně jako s FileVault i bez FileVault). To zahrnuje také
  • Dokumenty, Filmy, Hudbu a Obrázky
  • Koše všech uživatelů na každém připojeném disku
  • ~/Library/Metadata/
  • ~/Library/Caches/Metadata/
  • ~/Library/Mail/
  • ~/Library/Caches/com.apple.AddressBook/Metadata/
  • ~/Library/PreferencesPanes/
 • Spotlight také prohledává tyto nedomovské složky:
  • /Library/PreferencePanes/
  • /System/Library/PrefencePanes/
  • /Applications

Spotlight však indexuje také všechny složky, které vytvoříte v domovském adresáři. Pokud se připojujete k externímu disku, jako USB či FireWire, Spotlight bude indexovat obsah také zde. (Můžete si však vybrat, že nechcete indexovat některá místa).

Otázky bezpečnosti

Na systémech s různými uživatelskými účty, Spotlight respektuje vlastnictví souborů uživatelů, dokoncie i tehdy, obsahuje-li Spotlight Store sdílená data. Spotlight filtruje všechny výsledky, odstraňuje všechny soubory, které uživatel nemá práva vidět. Nicméně je stále na vývojářích, aby brali v úvahu bezpečnost data a závažnost informací, před poskytováním metadat z dokumentů.

Spotlight importer je umístěn uvnitř aplikace. Když je poprvé překopírován do počítače uživatele, je považován za nedůvěryhodný,. Když je aplikace spuštěna poprvé, Mac OS X varuje uživatele. Pokud uživatel varování akceptuje, aplikace je spuštěna a je považována za důvěryhodnou. Spotlight nenahrává a nepoužívá bundle importer, pokud asociovaná aplikace není důvěryhodná.

Uživatel má navíc možnost vyjmout ze Spotlight hledání určitá místa. V systémových předvolbách si stačí vybrat Spotlight, klepnout na Privacy (Soukromí) a přesunout složky nebo disk, které se mají dostat na seznam pro Spotlight zakázaných míst. Klepnutí na tlačítko +, dělá totéž. Pro odstranění položky z tohoto seznamu, stačí položku odstranit a klepnout na -.

Závěrem

Jak jste možná již zjistili, Spotlight je více než šedé roztomilé vyhledávací pole v pravém horním rohu obrazovky. A je mnohem více než jen pokročilé hledání ve Finderu. Je to zcela nový způsob práce se soubory a Apple byl první, který nabízí tyto funkce přímo v operačním systému. A dokonce ještě lépe, je připraven pro použití s vaší aplikací pomocí jednoduchého API, je rychlý efektivní může zcela změnit pohled uživatele na práci s aplikacemi.

 

Změna barev | Autorská práva | Kontakt | Podpora | RSS kanály
© 2006 Gandalf, Design by Mirek
Creative Commons License