Odpověď otevřeného software na Jobsovy úvahy o Flashi

Odpověď otevřeného software na Jobsovy úvahy o Flashi

Podle Johna Sullivana z Free Software Foundation, Steve Jobs reprezentující Apple představuje uživatelům falešnou volbu mezi proprietárním software Adobe a zdí obehnanou zahrádkou Apple. Podle něj je sledování těchto dvou společností s proprietárním softwarem zcela v konstrastu se svobodným software a jejich ohánění se svobodou je spíše surrealistické. Je však zcela jasné, že tyto společnosti mluví sami o sobě, nikoliv o svých uživatelích. To co nazývají svobodou není svobodou pro všechny - je to schopnost ovládat tyto uživatele. Adobe je naštvaný an Apple za to, že nedovolí Adobe ovládat iPhone, iPad a iPod Touch uživatele přes Flash a Apple je naštvaný na Adobe, že Adobe naznačuje, že Apple zneužívá svou kontrolu nad Application Store. John Sullivan dále pokračuje:

"Přemýšlení o Flashi Steva Jobse jsou jen volbou mezi osmnácti a dvaceti bez dvou a ačkoliv je to kritika Adobe a Flashe, nemění to základy tohoto sporu a ani neřeší obavy z dalších záměrů Apple.

Co je však podivné na "Thoughts on Flash" je, že zcela chybí vysvětlení, proč je proprietární technologie na webu špatná a proč jsou otevřené standardy dobré. Vynechání těchto věcí nám pomůže pochopit proč, ačkoliv souhlasíme s nastíněním problému s Flashem a důležitosti webových standardů, Jobsovo řešení je bizardní a neakceptovatelné.

Pokud by řekl něco o tom, proč je svoboda na Webu důležitá, jeho pokrytectví by bylo příliš zřejmé. V kostce říká: 'Nepoužívejte proprietární platformu Adobe pro zobrazení informací na Webu, použijte tu od Apple.' Nepřeje si, aby uživatelé volně a kreativně prohlíželi webové stránky na svých vlastních počítačích, přeje si přesunout svobodnou zónu ze San Jose do Cupertina.

Svoboda na webu má několik prvků. Volné standardy jako HTML5, které zahrnují publikování na webu jsou důležité a mají úžasný potenciál, ale je to jen jeden prvek. Standardy samy o sobě nestačí, protože je zde ještě jedna vrstva mezi nimi a počítačovým uživatele - software který je používán pro interakci s webem a operační systém, který jej obklopuje. Svoboda ve smyslu publikování na webu není k ničemu, pokud k němu přistupujete přes Webové filtry nebo jste omezování jiným způsobem k přístupu k Webu. Proprietární software může být kompatibilní s otevřenými standardy, zatímco podemílá hodnoty, které tyto standardy chtějí docílit. Tato "svoboda" bude vždy na něčem závislá. Aby jste měli aktuální, a svobodný Web, jak publikační standardy tak software, který k nim přistupuje musí být svobodný.

Steve Jobs ve svém článku píše. "pevně věříme, že všechny standardy na webu by měly být otevřené," a pak jde opačným směrem a obhajuje proprietární video formát, H.264 a proprietární software, který jej využívá - iPhone OS.

Podle definice je proprietární software software, který omezuje svobodu uživatele vidět jeho zdrojový kód, spouštět jej pro jakýkoliv účel, sdílet jej, upravovat jej. Jobs sám definuje proprietární software když říká:

'Adobe Flash produkt je 100% proprietární. Je k dispozici pouze od Adobe a pouze Adobe má autoritu pro její budoucí vylepšování, cenu atd. Ačkoliv jsou Adobe produkty dostupné, to neznamená že jsou volné, protože jsou zcela ovládány Adobe a jsou k dispozici pouze od Adobe. Podle téměř všech definic je Flash uzavřený systém.'

Uživatelské licence (EULA) je primární nástroj, které společnost používají pro tyto omezení. Pokud se podíváte na licence pro Apple a Adobe, uvidíte téměř totožný text, jen iPhone OS a Apple může být zaměněno za Adobe a Flash - stačí je zaměnit v citaci. Komentář, že 'Apple má také proprietární produkty' je komickým pochopením věci.

Licence Adobe říká:

Můžete instalovat a používat jednu kopii Software na vašem kompatibilním Počítači.

Licence vám neuděluje práv sublicencovat nebo distribuovat Software

Nemůžete modifikovat, upravovat, překládat nebo vytvářet deriváty práce založené na tomto Software. Nejste oprávnění provádět reverse inženýring, dekompilaci, rozebírání nebo jakéhokoliv jiného pokusu obnovit zdrojový kód Software, kromě případů kdy je to výslovně povoleno příslušným zákonem.

Licence Apple pro všechny aplikace stažené z App Storu (sekce 10b):

Jste oprávněni používat Produkt pro své osobní, nekomerční účely

Jste oprávnění používat Produkt na pěti autorizovaných zařízeních Apple, kromě případů vypůjčených filmů.

Část z toho objasňuje, proč je Flash a iPhone OS proprietární a proč Adobe a Apple souhlasili s podmínkami H.264 patentu. H.264 i přes tvrzení Jobse není otevřený standard - patent, který je nutný pro jeho implementaci je držen skupinou, která po všech uživatelů vyžaduje souhlas s licencí, která omezuje způsoby užití. Tyto požadavky nebyly dříve k dispozici na internetu pro ověření. FSF je proto publikovala na fsf.org, aby FSF mohla okomentovat neetická omezení. Ve skutečnosti i když je H.264 rozšířený standard, to z něj nedělá otevřený standard - zde záleží na podmínkách používání a ve skutečnosti vyžadují, aby veškerý licencovaný software uváděl toto upozornění:

"Tento produkt je licencován pod licencí AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE pro osobní a nekomerční užití koncového zákazníka pro (I) kódování videa kompatibilního s AVC standard ("AVC Video") a/nebo (II) dekódování AVC videa, které bylo zakódováno uživatelem pro osobní a nekomerční účely a/nebo bylo získáno od video poskytovatele licencovaného pro poskytování AVC videa. Žádná licence není udělena a není implicitně platná pro jiné účely. Další informace mohou být získány z MPEG LA, L.L.C. viz http://www.mpegla.com/"

Podobný jazyk najdete v licenčních ujednáních Final Cut Studio, Google Chrome, Mac OS X či Windows 7.

Jakýkoliv web, zatížen těmito podmínkami, ať již kvůli software nebo standardu není "otevřený" nebo "svobodný". Je uzavřený a jeho použití je omezeno. Jobs vysvětlil problém vzdávání se svobody pro použití počítače a jeho software takto: 'Apple nemůže být v milosti třetí strany, která bude rozhodovat kdy bude vylepšení k dispozici našim vývojářům.'

Souhlasíme s tímto prohlášením, a to je také důvod proč by se uživatelé ani neměli být vystaveni milosti/nemilosti Apple nebo H.264. Pokud si koupíte iPhone OS zařízení, není možnost jít zpět, pokud se Apple rozhodne jít směrem, který nechcete. Musíte počkat na Apple aby schválil nebo neschválil aplikaci, jejíž funkce chcete používat a nikdy nezískáte jistotu, že Apple nesmaže aplikaci i když ji již jednou schválil. Musíte také čekat na Apple než implementuje opravy chyby a nové funkce nebo se postaral o bezpečnost - i když je to vaše platforma, váš počítač a část vašeho života.

Lepší závěr

Svobodný Web potřebuje otevřený software. Nemůžete mít svobodný Web, pokud přístup k němu je limitován softwarem, omezeným na několik počítačů nebo pokud nemáte možnost pracovat na Webu pomocí nelimitujícího software nebo pokud nemůžete někoho požádat, aby za vás vyvinul novou funkci.

Jobs uhodil hřebíček na hlavičku, když popisoval problémy Adobe, ale nikoliv bez to ho, aby se sám praštil do palce. Každou kritiku, kterou udělal na stranu Adobe, lze obrátit i proti Apple a každou výhodu, kterou má App Store by mít nemusel, pokud by neexistovaly proprietární smluvní podmínky. Apple může nabízet kontrolu kvality a výběr svobodného software a vyzývat uživatele k exkluzivitě - ale dobrovolně. Místo toho si Apple vybral, že bude vynucovat smluvní omezení a bojovat proti uživatelů, kteří chtějí změny na svých počítačích, jako instalovat svobodný, ne Applovský software.

Naštěstí daleko od Adobe a Apple jsou zde otevřené operační systémy jako GNU/Linux se svobodnými webovými prohlížeči, podporující svobodné mediální formáty jako Ogg Theora. Aby se situace vylepšila, můžeme se pokoušet přinutit Google aby vypustil vlastní mediální formát VP8 pod svobodnou licencí....

Když Jobs ukazuje na práci Apple ve WebKitu, aby obhájil svou pozici, neúmyslně tak ukazuje příklad, kdy svobodný software je kvalitnější než jeho vlastní App Store přístup. WebKit je vskutku svobodný software a Apple jej umožnil, Ale úspěch WebKitu není způsobe pouze Apple (ve skutečnosti, některá jeho vylepšení zde byly zakomponovány i přes snahy Apple) a rozhodně to není výsledky jeho proprietárního přístupu. Apple je jedním z přispěvatelů mezi hromadou další, a tito další byli schopni přispět, protože je software svobodně licencovaný. WebKit uživatelé nejsou ponecháni napospas Apple - zdrojový kód je k dispozici a může být legálně upravován, takže každý kdo je toho schopen může přispět vlastní funkcí nebo opravou. WebKit je příklad toho, jakým by svobodný Web měl být. Bohužel však Jobs to tak nemohl nechat - a přes to,že je jádrem Safari WebKit, Apple je zabalil do proprietárního kódu, čímž dává Apple páku, kterou bychom měli odmítnout.

Správné rozhodnutí sporu mezi Apple a Adobe by tedy mělo být 'ani jeden'. Minulost, kterou bychom měli nechat za sebou není jen Flash, je to také proprietární software. Pro všechny je na světě spousta místa, takže se k nám může přípojit kdokoliv - ale měli by přestat předstírat, že jejich malá jeskyně je svobodný svět."

A pár mých komentářů k tomuto článku Johna Sullivana.

Ačkoliv John Sullivan přináší mnoho zajímavých postřehů, nemohu se s jeho článkem příliš ztotožnit. Ano, má pravdu, že Apple používá primárně proprietární software a že používá svobodný software k tomu, aby obohatil svůj. Oproti tomu také přispívá k používanému svobodnému software a napomáhá tak jeho šíření.

Apple není zodpovědný všem lidem, je z části zodpovědný svým zákazníkům a hlavně je zodpovědný svým akcionářům. Akcionáři rozhodně neuvidí rádi obchodní model, který Apple nepřináší peníze a obchodní modely založené na open source sice občas funguje (Např. Red Hat). A rozhodně je to těžší způsob vydělávání peněz. Apple však v současné době není největší softwarovou společnosti. Je to v současné době největší výrobce chytrých mobilních zařízení. V první řadě je jeho zájmem, aby lidé kupovali jeho hardware, software je jen třešničkou na dortu.

Další otázkou je, proč není open source více zastoupen mezi běžnými uživateli a používají jej převážně experti (dobře, FireFox je jednou ze světlých výjimek). Jedním z možných důvodů může být, že jej vytváří experti a nejsou schopni systém přizpůsobit požadavkům běžných uživatelů. Nemusíme se bavit o GUI operačního systému, kde je zřejmé, že Linuxu chybí někdo s dostatečnou autoritou, aby řekl že vývoj bude postupovat tímto směrem a udržel vývoj v tomto směru. Vždy se pak najde hromada jiných uživatelů, kterým se směr nelíbí a místo, aby pomohli s jednotným vývojem, pracují na vlastních odnožích. Nechápejte mne špatně, je jen dobře, že máme na výběr více možností, jen tím chci říci, že i vývojářů v open source je omezený počet. A pokud se každý vývojář bude věnovat jen "vlastní vizi" budoucí verze software, vývoj bude jen velmi pomalý.

Zde pak mají proprietární software výhodu v tomu, že všichni vývojáři pracující na na software mají nad sebou šéfa, který je udržuje v určitém směru. Výsledky proprietárního software tak mohou být rychleji vidět.Typickým příkladem je Open Office. Ačkoliv pro "běžnému uživateli" možná bude stačit k prohlížení MS Office dokumentů, brzy zjistíte, že některé funkce nefungují tak jako pod MS Wordem, že se vám rozpadává pracně nastavené formátování textu atd. Běžný uživatel nebude posílat mail programátorovi, že mu něco nefunguje. Raději se vrátí ke starší (nebo proprietární) verzi a seřve někoho na telefonu.

Pak závisí na tom, jestli onen "směr" byl ten správný. Zatímco u Windows CE to vypadá na slepou uličku. U iPhone OS to vypadá, že byl nejen správný směr, ale i jednotlivé kroky, ať již vznikly plánovaně či náhodou.

Poslat Odpověď otevřeného software na Jobsovy úvahy o Flashi na facebook
Publikováno 30.11.2009
 

Změna barev | Autorská práva | Kontakt | Podpora | RSS kanály
© 2006 Gandalf, Design by Mirek
Creative Commons License