Nakladatelství PŮDORYS

kabbala - posvátná geometrie - astrologie - alchymie

Nakladatelství Půdorys
Dejvická 30
160 00 Praha 6
mob.: +420 736 537 661
e-mail: pudorys@seznam.cz

Z dějin spiritismu

Z DĚJIN SPIRITISMU V MINULOSTI

OTAKAR ZACHAR

Formát 19 x 12,5 cm , brož., 108 stran,
ilustr. Josef Váchal
ISBN 80-901741-3-2

ROZEBRÁNO


Reprint původního vydání z r. 1914, doprovázeno ilustracemi Josefa Váchala.
Představa o duši dle antického názoru, kabala, magie, Swedenborgův spiritismus, vlivy německých, francouzských a amerických spiritistů, spiritismus Allana Kardeca. John Dee a Edward Kelley, Deeův tajemný krystal, spiritistická seance a předpovědi, Deeův vliv na Viléma Rožmberka.
Kniha vyšla ve spolupráci s nakladatelstvím Lege artis.

vydavatelské oprávnění MK ČR č.j. 5657/91 ze dne 5. 3. 1991