Nakladatelství PŮDORYS

kabbala - posvátná geometrie - astrologie - alchymie

Nakladatelství Půdorys
Dejvická 30
160 00 Praha 6
mob.: +420 736 537 661
e-mail: pudorys@seznam.cz

Úsvit Zenu

ÚSVIT ZENU

Rané zenové texty z Tun-chuangu

Formát A5, šitá v měkkých deskách s chlopní,
128 stran
ISBN 978-80-86018-33-1

PRODEJNÍ CENA 289 Kč


Tato kniha obsahuje tři dlouho ztracené texty z první poloviny 8. století, které se řadí mezi nejranější zenové spisy: Záznamy o učitelích a žácích Lanky obsahují kompletní souhrn životopisů zenových patriarchů. Bódhidharmovo pojednání o nazírání mysli představuje různé druhy cvičení, které vykonává bódhisattva na své stezce kultivace mysli. Je sepsáno formou rozhovoru mezi prvním zenovým patriarchou Bódhidharmou a jeho žákem Chuej-kchem. Pojednání o ryzím náhlém osvícení předkládá řadu otázek a odpovědí, jež osvětlují pravou přirozenost "náhlého osvícení". Tyto texty žily dlouhou dobu
v zapomnění i v samotné Číně a znovu byly objeveny až ve 20. století mezi dokumenty z doby Tchangů v Tun-chuangu.

vydavatelské oprávnění MK ČR č.j. 5657/91 ze dne 5. 3. 1991