Nakladatelství PŮDORYS

kabbala - posvátná geometrie - astrologie - alchymie

Nakladatelství Půdorys
Dykova 1118/23
101 00 Praha 10
mob.: +420 736 537 661
e-mail: pudorys@seznam.cz

Kniha znaků

DĚJINY TEMPLÁŘSKÉHO ŘÁDU

MERVYN STERNECK

Formát A5, šitá v pevných deskách, 232 stran, doplněno cyklem dvanácti kreseb malíře Alexandera Hejla
ISBN 80-86018-24-5

PRODEJNÍ CENA 269 Kč


Hlavní snahou autora této knihy, které věnoval deset let práce, bylo zprostředkovat čtenáři možnost orientovat se pomocí souvislého přehledu údajů v historii templářů, od jeho vzniku přes jeho vývoj až po zánik. Začíná osobou ideového tvůrce řádu sv. Bernarda (Bernard z Clairvaux) a postupuje přes všech dvacet tři velmistrů řádu. Počíná v roce 1119 Hugem de Payns a končí Jacquesem de Molay 1314. Pohlédneme-li do uvedené bibliografie čítající téměř stovku dosud nepřeložených historických knih a přehledu množství prozkoumaných dobových listin, pak přičteme-li autorovu znalost církevního i civilního práva je jasné, že máme konečně v češtině seriózní a čtivě zpracované dílo, obsahující přehled údajů o řádu templářů, zasazených do širších - jak náboženských tak i světských - souvislostí politických dějin křížových válek.

vydavatelské oprávnění MK ČR č.j. 5657/91 ze dne 5. 3. 1991