Nakladatelství PŮDORYS

kabbala - posvátná geometrie - astrologie - alchymie

Nakladatelství Půdorys
Dejvická 30
160 00 Praha 6
mob.: +420 736 537 661
e-mail: pudorys@seznam.cz

Návrat Abrahamův

NÁVRAT ABRAHAMŮV

KAROL SIDON

Formát A5, brož., 88 stran
ISBN 80-901741-7-5

PRODEJNÍ CENA 146 Kč


Kabbalisticky laděný esej o životě praotce Abrahama pojatý v širokých souvislostech Starého zákona. Místo popisu obsahu knihy přetiskujeme krátký dopis, který autor zaslal nakladatelství:

"Vážený pane nakladateli, když jsem si díky Vašemu zájmu o Abrahamův návrat po létech přečetl knížku, kterou jsem napsal snad v osmdesátém roce, byl jsem překvapen. Obával jsem se, že se při četbě budu stydět za každou větu, ale dělo se to jen výjimečně. Mé překvapení souvisí naopak s rozhodností, s níž jsem byl schopen formulovat odpovědi na otázky, které si ještě po patnácti letech studia kladu, a na něž si dokonce ani nedovedu odpovědět lépe, než jsem to dělal tenkrát, když jsem se svým studiem teprve začínal. Váš Karol Sidon."

vydavatelské oprávnění MK ČR č.j. 5657/91 ze dne 5. 3. 1991