Nakladatelství PŮDORYS

kabbala - posvátná geometrie - astrologie - alchymie

Nakladatelství Půdorys
Dejvická 30
160 00 Praha 6
mob.: +420 736 537 661
e-mail: pudorys@seznam.cz

Samek

SAMEK

Nástin problému zla ve Starém zákonu

LADISLAV MOUČKA

Formát B6, brož., 64 stran, ilustr.
ISBN 80-900791-4-8

PRODEJNÍ CENA 91 Kč


Účelem této drobné kabbalistické studie je rozvinout některá pouze nastíněná témata v knize Posvátná geometrie aneb Zrození hvězdy. V této knížce neřešíme obecné pojetí dobra a zla, zaměřili jsme se na velmi sporadický výskyt písmene Samek v prvních patnácti kapitolách Genesis. Je pozoruhodné, že písmeno Samek, které je v uvedené části Genesis obsaženo pouze 56x, se objevuje ve většině případů v souvislosti s časovými zlomy nebo jinými ději, jenž mají negativní vliv na následující vývoj biblického příběhu.

vydavatelské oprávnění MK ČR č.j. 5657/91 ze dne 5. 3. 1991