Nakladatelství PŮDORYS

kabbala - posvátná geometrie - astrologie - alchymie

Nakladatelství Půdorys
Dejvická 30
160 00 Praha 6
mob.: +420 736 537 661
e-mail: pudorys@seznam.cz

Rudhyar

ZA HRANICEMI INDIVIDUALISMU

Psychologie transformace

DANE RUDHYAR

Formát A5, šitá v pevných deskách, 160 stran
ISBN 80-901741-8-3

ROZEBRÁNO


Autor zde shrnuje své přístupy k psychologii a naznačuje nová východiska a nové směry. Práce, jež zcela zřejmě staví na strukturální psychologii, zkoumá vývoj jedince a kolektivu z hlediska čtyř základních úrovní aktivity a vědomí, které na pozadí vývojových krizí a přechodných fází vyúsťují v transpersonální stadium existence. Trestí Rudhyarovy vize, pracující s pojmy holismu, vzájemné prostupnosti a transpersonálního přístupu k životu, je imperativní požadavek znovunastolení vztahu mezi Vesmírem a člověkem: takového spojení lze docílit jen tehdy, bude-li člověk cítit a prožívat, že není cizincem, nýbrž funkční součástí Vesmíru.

vydavatelské oprávnění MK ČR č.j. 5657/91 ze dne 5. 3. 1991