Nakladatelství PŮDORYS

kabbala - posvátná geometrie - astrologie - alchymie

Nakladatelství Půdorys
Dejvická 30
160 00 Praha 6
mob.: +420 736 537 661
e-mail: pudorys@seznam.cz

Kniha písmen

SEFER OTIJOT - KNIHA PÍSMEN

Mystický výklad hebrejské abecedy

LAWRENCE KUSHNER

Formát A5, šitá v pevných deskách, 88 stran, ilustr., dvoubarevný soutisk na kvalitním devadesátigramovém papíru, omezený náklad, polobibliofilská úprava
ISBN 80-86018-22-9

PRODEJNÍ CENA 250 Kč (distribuce Kosmas)


Sefer otijot je úvodem do židovského spirituálního myšlení a jakousi branou k dalším možným dimenzím individuálního duchovního hledání skrze samotný tvar hebrejských písmen. Je psáno, že písmena existovala už před stvořením světa a mysticky souvisí se samotným procesem stvoření. Písmena jsou víc než znaky pro vyslovení zvuku. Jsou to symboly, jejichž tvar a jméno, místo v abecedě a slova, která jimi začínají, dává každému z nich místo uprostřed jedinečné spirituální konstelace. Písmena jsou sama o sobě svatá. Jsou to nádoby obsahující světlo Toho, který je Bezmezný.

Různé způsoby, jak čtenáři používají Knihu písmen:

  • Jako úvodu do hebrejštiny.
  • Jako návodu k meditacím.
  • K reflexi písmen svého vlastního hebrejsky napsaného jména.
  • Jako slabikáře hebrejského písma pro začátečníky.
  • Ke studiu písmen jako stavebních kamenů židovské spirituality.

Upozorňujeme čtenáře, že další kniha Lawrence Kushnera s názvem Na tomto místě byl Bůh a Já, já jsem to nevěděl vyšla v nakladatelství DharmaGaia.

vydavatelské oprávnění MK ČR č.j. 5657/91 ze dne 5. 3. 1991