Nakladatelství PŮDORYS

kabbala - posvátná geometrie - astrologie - alchymie

Nakladatelství Půdorys
Dejvická 30
160 00 Praha 6
mob.: +420 736 537 661
e-mail: pudorys@seznam.cz

Orakulum

LÉKAŘSKO-CHYMICKÉ A ALCHYMICKÉ ORÁKULUM

Formát A5, brož., 78 stran, cca 2000 značek, ilustr.
ISBN 80-901741-9-1

ROZEBRÁNO


Překlad z německého originálu Medicinisch-chymisch und alchemistisches Orakulum, vydaného roku 1783 v Ulmu.
Tato publikace rozšiřuje pohled do tajemného světa symbolů a znaků, který je nastíněn v Knize znaků, jež se těší velikému zájmu nejen badatelů v hermetismu, ale i grafiků a písmomalířů.
Lékařsko-chymické a alchymické orákulum obsahuje okolo 2000 starých alchymických a lékárnických značek a symbolů doprovázených latinsko-českým slovníkem. Dále jsou uvedeny zdroje odkud byly značky čerpány. Kniha je zakončena skutečně přepychovým alchymickým traktátem tvořícím její druhou část. Traktát je proveden formou rozhovoru filosofa-alchymisty s Moudrostí.

vydavatelské oprávnění MK ČR č.j. 5657/91 ze dne 5. 3. 1991