Nakladatelství PŮDORYS

kabbala - posvátná geometrie - astrologie - alchymie

Nakladatelství Půdorys
Dykova 1118/23
101 00 Praha 10
mob.: +420 736 537 661
e-mail: pudorys@seznam.cz

Nachaš

NACHAŠ - Had Mojžíšovy knihy Genesis

O počátku a konci biblického času, návratu ke Stromu života a naději

LADISLAV MOUČKA

Formát B5, šitá v tvrdých deskách s přebalem, 400 stran, 150 ilustrací, 100g papír
ISBN 80-86018-39-3

PRODEJNÍ CENA 598 Kč


1. Geometrická konstrukce Stromu života
2. Tvar a proporce Božího jména
3. Princip starozákonního času
4. Počátek a konec biblického času
5. Srovnání egyptské genesis s hlavními obrazy evangelií
6. První a Druhý Adam
7. Datační systém Starého zákona a jeho vliv na určení počátku křesťanského letopočtu
8. Mariánská symbolika a vnitřní probuzení
9. Kabalistický výklad Otčenáše
10. Výklad Sefer Jeciry - Knihy utváření na základě posvátné geometrie

Celým Starým a Novým zákonem probíhá jednotná, velice důsledně dodržovaná číselná symbolika. Dodnes se mezi badateli ale vedou spory
o jejím smyslu. Biblické příběhy se odehrávají na časové ose, která se nekryje s historickou realitou. Do současnosti nikdo pořádně neví, co tato časová osa vlastně znamená a za jakým účelem byla vytvořena. Středobodem knihy Nachaš je objev nového řešení, ke kterému jsem dospěl až po mnoha letech práce. Klíč k číselné symbolice je kosmologický a jde v něm
o pochopení správného postupu rýsování STROMU ŽIVOTA. Vše spočívá
v nalezení velmi jednoduché analogie mezi rychlostmi planet známých
ve starověku vůči proměnné délce dnů roku. Tento vztah se dá geometricky zachytit. Každý geometrický útvar má pevně dané vlastnosti, které lze číselně vyjádřit. Do geometrických vlastností Stromu života zapadá biblická číselná symbolika s mimořádnou přesností, a my ji díky tomu můžeme pozorovat jako celistvý harmonický útvar.

Zlomové momenty biblických dějů se nadto odehrávají v uzlech přesného
datačního systému, který byl nade vší pochybnost vytvořen uměle, do biblických knih byl zakomponován až dodatečně a uzavřen mohl být nejdříve až na přelomu 6.-5. století před Kristem. Společným znakem obou číselných
systémů je symetrie chápaná jako všemu nadřazený zákon. Kniha Nachaš - Had Mojžíšovy knihy Genesis zpřesňuje výklad číselné symboliky Starého
a Nového zákona a zároveň je svým způsobem přínosná i pro historii astronomie. Podobně jako píše Hans Küng, nechci se touto knihou dotknout
náboženského cítění těch, pro jejichž víru v Boha jsou důležité zázraky chápané doslovně. Snažím se spíše současnému člověku nabídnout odpovědi na některé otázky, které mu mohou v jeho víře bránit.

Kniha Nachaš zároveň obsahuje zevrubný popis a ideovou podstatu Kamenného Stromu života, vybudovaného v letech 2003 až 2004 na vrchu Dymník u města Rumburka. Podrobnosti naleznete zde.


Více o knize Nachaš se můžete dozvědět z rozhovoru autora s Danielou Drtinovou: http://www.literarni.cz/rubriky/zive/rozhovory/cestina-nemuze-byt-posvatnym-jazykem_9383.html

Další informaci o obsahu knihy naleznete rovněž na webu literarni.cz: http://www.literarni.cz/rubriky/aktualni/clanky/jak-je-tomu-s-narozenim-jezise-krista_9561.html

Recenze Jindřicha Veselého na knihu Nachaš z Revue Logos 2012/1,2 ke stažení zde.

vydavatelské oprávnění MK ČR č.j. 5657/91 ze dne 5. 3. 1991