Nakladatelství PŮDORYS

kabbala - posvátná geometrie - astrologie - alchymie

Nakladatelství Půdorys
Dejvická 30
160 00 Praha 6
mob.: +420 736 537 661
e-mail: pudorys@seznam.cz

Lévi

TAJEMSTVÍ KABALY

ÉLIPHAS LÉVI

Formát A5, brož., 148 stran, 51 ilustr.
ISBN 80-900791-8-0

ROZEBRÁNO


Tento, původně tajný lóžový dokument, je výkladem skrytého významu Ezechielova zjevení a Apokalypsy svatého Jana. Éliphas Lévi zde srovnává oba texty a následně je vysvětluje ve třech úrovních - historické, teologické a hermetické. Spis je vrcholnou ukázkou vysoké kabaly a řadí se k nejlepším dílům mistra.
Doufáme, že tuto knihu ocení všichni pěstitelé okultních věd a znalci i dalších děl zakladatele moderního hermetismu, jímž Éliphas Lévi nesporně byl. Ti všichni zde naleznou společný jazyk, kouzlo a hluboký vhled do mysterií kabaly.

vydavatelské oprávnění MK ČR č.j. 5657/91 ze dne 5. 3. 1991