Nakladatelství PŮDORYS

kabbala - posvátná geometrie - astrologie - alchymie

Nakladatelství Půdorys
Dykova 1118/23
101 00 Praha 10
mob.: +420 736 537 661
e-mail: pudorys@seznam.cz

Kadeřávek

GEOMETRIE A UMĚNÍ V DOBÁCH MINULÝCH

FRANTIŠEK KADEŘÁVEK

Formát A5, brož., 140 stran, množství názorných ilustrací
ISBN 80-900791-5-6

ROZEBRÁNO


Z obsahu: Kolmé a šikmé promítání, amulety z Dendery, značky kamenických hutí, konstrukce kamenických značek, zednářská symbolika.
Tuto knihu vydanou v Praze roku 1935, jsme vydali s ohledem na její vysokou typografickou úroveň jako reprint původního vydání. Zároveň je k ní připojen Daferův dodatek určený pro vnitřní potřebu bratří řádu svobodných zednářů: Poznámky ke knize Františka Kadeřávka G. a U. v dobách minulých, která tehdy vyšla nákladem pouhých 600 výtisků. Daferova práce je pokusem o přiblížení zvyklostí a obřadů zednářského řádu z hlediska starobylých cechů kameníků a stavitelů chrámů. Kniha Fr. Kadeřávka je znalci považována za perlu české geometrie.

vydavatelské oprávnění MK ČR č.j. 5657/91 ze dne 5. 3. 1991