Nakladatelství PŮDORYS

kabbala - posvátná geometrie - astrologie - alchymie

Nakladatelství Půdorys
Dejvická 30
160 00 Praha 6
mob.: +420 736 537 661
e-mail: pudorys@seznam.cz

Astrologická válka

ASTROLOGICKÁ VÁLKA

Využití astrologie v psychologickém boji za druhé světové války

ELLIC HOWE

Formát A5, šitá v pevných deskách, 312 stran, fotografická příloha
ISBN 80-86018-21-0

prodejní cena 325 Kč


V této zásadní práci se Ellic Howe věnuje problematickému vztahu nacistického režimu k astrologii a okultismu. Vlastní studii předchází široký pohled na znovuzrození astrologie na přelomu 19. a 20. století a její další vývoj nejen v Německu, ale i jinde ve světě. Hlavní část knihy je věnována využití astrologů a okultistů v propagandě obou válčících stran, zejména jejich práci na podvržených horoskopech a Nostradamových proroctvích. Dále sleduje tragické osudy významných německých astrologů, zejména Ernesta Kraffta, a jejich perzekuci po útěku Rudolfa Hesse v květnu 1941. Toto dílo uvítají nejen astrologové, ale všichni ti, kteří postrádají ucelené informace o tomto kontroverzním aspektu druhé světové války. Kniha je doplněna astrologickou studií Pavla Turnovského, ve které rozebírá Hitlerův nativní horoskop a vykládá rozhodující tranzity v jeho životě.

vydavatelské oprávnění MK ČR č.j. 5657/91 ze dne 5. 3. 1991