Nakladatelství PŮDORYS

kabbala - posvátná geometrie - astrologie - alchymie

Nakladatelství Půdorys
Dejvická 30
160 00 Praha 6
mob.: +420 736 537 661
e-mail: pudorys@seznam.cz

Charpentier

MYSTERIUM KATEDRÁLY V CHARTRES

LOUIS CHARPENTIER

Formát A5, šitá v pevných deskách, 216 stran, 26 ilustr.
ISBN 80-901741-5-9

PRODEJNÍ CENA 160 Kč


Člověk zkoumá katedrálu a objevuje mysterium dávného vědění: záhadný náhlý vznik gotického umění v lůně "temného středověku". Navazuje snad chartreská katedrála na tradici dolmenů? Pokračuje prostřednictvím templářského řádu a znalostí cisterciáckých mnichů v tradici pyramid a Šalamounova chrámu? Je "kamennou knihou", do níž učení bratři stavitelé vepsali harmonické údaje božského zákona jednoty, jejž Mojžíš vepsal do kamene na hoře Sinaj? Takové otázky klade Charpentier katedrále.

vydavatelské oprávnění MK ČR č.j. 5657/91 ze dne 5. 3. 1991