Nakladatelství PŮDORYS

kabbala - posvátná geometrie - astrologie - alchymie

Nakladatelství Půdorys
Dejvická 30
160 00 Praha 6
mob.: +420 736 537 661
e-mail: pudorys@seznam.cz

Azoth

AZOTH - O STROMU NEBOLI LINII ŽIVOTA

PARACELSUS

Formát B6, brož., 108 stran
ISBN 80-900791-9-9

PRODEJNÍ CENA 139 Kč (distribuce Kosmas)


Paracelsus v tomto kabalisticko-mystickém spisu, svým sobě vlastním pozoruhodným slohem, popisuje pokušení a pád našich prarodičů Adama a Evy (zrození mikrokosmu z makrokosmu). V knize se dozvíme o vlivu hada Nachaše na kořen Stromu života a o způsobu jak linie tohoto Stromu objevit v člověku a třech přírodních říších.

vydavatelské oprávnění MK ČR č.j. 5657/91 ze dne 5. 3. 1991